Kontaktní informace

Abbott Molecular

Molekulární diagnostika je důležitým nástrojem pro léčbu onemocnění, poskytuje informace o lidském genomu a jeho aberacích a detekuje patogenní genomy a jejich specifické vlastnosti.

Tyto informace slouží k efektivní a časné diagnostice, stratifikaci onemocnění, stanovení prognózy a k výběru specifické cílené léčby a jejímu monitorování.

Podrobný přehled všech produktů naleznete na webové stránce:
www.abbottmolecular.com

Aktuální příbalové letáky naleznete na webové stránce:
www.abbottmolecular.com/instructions-for-use.html

Přehled metod a produktů:

Dle článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady REACH (ES č. 1907/2006) je požadováno, abyste byli informováni o látkách na kandidátském seznamu REACH. Informace týkající se článku 33 lze nyní získat na webové stránce pmis.abbott.com/en/.

Infekční onemocnění:

Real Time PCR

HCV virová nálož
HBV virová nálož
CMV virová nálož
EBV virová nálož
VZV virová nálož
HPV
C. Trachomatis
N. Gonorrhoeae
M. Tuberculosis
HPA-Coronavirus (SARS)

Sekvenování

Léková rezistence HIV
HBV genotypizace
HCV genotypizace

Automatizace

M2000rt - RT PCR cykler
M24 - malo- až středněobjemový extraktor nukleové kyseliny
M2000sp - velkoobjemový extraktor nukleové kyseliny

Lidská genetika:

Fluorescenční in situ hybridizace
FISH sondy pro prenatální, preimplantační a postnatální diagnostiku 

Onkologie

Fluorescenční in situ hybridizace

FISH sondy pro hematoonkologii
FISH sondy pro solidní tumory

RT PCR

Testování mS9 pro screening kolorektálního karcinomu

Hadovka Office Park

Kontakt

Abbott Laboratories, s.r.o.
Abbott Molecular
Hadovka Office Park
Evropská 2591/33d
160 00 Praha 6

Key Account Manager (Czech Republic, Hungary, Slovakia)
Petr Jamrož
Mobil: +420 606 099 086
petr.jamroz@abbott.com