Novinky a aktuality

Vyhlášení vítězů společného Grantu Abbott Nutrition & SKVIMP

Na letošním XXVIII. Kongresu Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče, Hradec Králové byly předány ceny vítězům společného grantu Abbott Nutrition a SKVIMP 2011, který byl určen pro pracoviště i jednotlivce, jejichž činnost přispívá ke zlepšení péče v oblasti klinické výživy onkologických pacientů a tím k rozšíření nutriční péče u onkologicky nemocných v České republice.

Přihlášené práce hodnotila komise složená ze členů výboru SKVIMP, která dne 21.února 2012 vyhlásila konečné výsledky.

Kategorie A: 

Nejlepší pracoviště věnující se klinické výživě u onkologických nemocných:

 • Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno 

Kategorie B:

Nejlepší odborná publikace na téma klinická výživa onkologických pacientů:

 • Prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
  „Basics Concepts of Nutrition" v knize „Nutrition and Cancer“
  European Society for Medical Oncology, 2011

Kategorie C:

Nejlepší poster na téma klinická výživa onkologických pacientů zveřejněný na lokálním nebo mezinárodním kongresu:

 • RNDr. Mgr. Alena Tichá, PhD.
  Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové
  The nutritional status and quality of life in patients of palliative care clinic 
  33. kongres ESPEN 2011, Gothenburg
Ceny vítězům slavnostně předal Prof.L.Sobotka, CSc., předseda SKVIMP a RNDr. Iva Váchová, Sales Manager Abbott Nutrition ČR a SR. Více informací www.prosure.cz a www.skvimp.cz

Správná výživa je nedílnou součástí onkologické léčby

Klinické studie u pacientů s onkologickými onemocněními prokazují, že správná výživa je pro pacienta stejně důležitá jako léčba vlastního onemocnění. Až 75 % pacientů s onkologickým onemocněním je podvyživených a příčinou může být samotný nádor, ale také vedlejší účinky léčby (chirurgický zákrok, chemoterapie, radioterapie). Nežádoucí hubnutí je u nich spojené především s úbytkem svalů a vede k celkové slabosti. Tento stav snižuje odolnost organizmu vůči infekcím a může zkomplikovat podstupovanou léčbu či rekonvalescenci. Už pouhý 5% pokles tělesné hmotnosti může významně snížit odpověď na léčbu a dobu přežití. Nádorem vyvolaný úbytek hmotnosti je progresivní a vede v konečném stádiu k nádorové kachexii (patologickému zhubnutí). Proto je potřeba věnovat maximální pozornost nutričnímu stavu onkologického pacienta již od stanovení diagnózy a hodnotit jeho vývoj. 

O společnosti SKVIMP

SKVIMP se v oblasti klinické výživy a metabolismu zaměřuje na podporu základního a klinického výzkumu v oblasti výživy a metabolismu, vzdělávání lékařů a zdravotních sester, aktualizaci doporučení pro klinickou výživu a metabolickou péči, podporu vzdělávání nutricionistů a dietologů a kontrolu kvality klinické výživy. SKVIMP má asi 450 řádných členů, skládající se z lékařů, lékárníků, zdravotních sester, dietologů, výzkumných pracovníků, studentů a zástupců firem. Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče je oficiálně registrována v České lékařské společnosti JE Purkyně (SKVIMP ČLS JEP). 

O klinické výživě společnosti Abbott

Společnost Abbott vyvíjí a prodává širokou škálu vědecky ověřených produktů klinické výživy s cílem podporovat růst, zdraví a fyzickou kondici lidí každého věku. Společnost Abbott zaujímá vedoucí postavení v klinické výživě, poskytuje své produkty osobám s odlišnými stravovacími potřebami, vážnými zdravotními problémy nebo speciálními dietními omezeními.