Abbott Laboratories

O společnosti

Společnost Abbott byla založena v 1888 ve spojených státech v Chicagu lékařem Dr. Wallacem Calvinem Abbottem. Jsme společnost s celosvětovou působností působící v oboru zdravotní péče, zaměřena na výzkum a vývoj nových léků, nových technologií a nových způsobů ochrany zdraví.

Naše produkty představují široký rozsah péče, od nutričních produktů a laboratorních diagnostik přes zdravotnické prostředky až k lékům. Rozsáhlé portfolio produktů společnosti Abbott provází celý lidský život  - řešíme důležité zdravotnické potřeby od dětství až po zralý věk člověka.

V průběhu naší více než 120 let historie, směřovali vždy zaměstnanci společnosti Abbott k jedinému a stálému cíli: rozvíjet  lékařskou vědu s cílem pomáhat lidem ke zdravějšímu způsobu života. To je součást našeho dědictví, které nás stále v našem povolání žene kupředu. V dnešní době spojuje všech 72 000 zaměstnanců společnosti Abbott po celém světě jedna snaha  "Přeměňovat vědu v péči." Toto je závazek zaměřený na to nejdůležitější, o co jde  především: život a jeho možnosti v dobách, kdy se cítíme nejlépe.

Abbott má prodejní, výrobní, výzkumné a vývojové, jakož i distribuční závody a zařízení po celém světě, vždy co nejblíže svým zákazníkům a jejich potřebám. Jsme uznáváni pro svůj celosvětový dosah a naši schopnost sloužit svým zákazníkům po celém světě.

Společnost Abbott je hrdá na to, že je též uznávána jako dobré místo pro práci, protože usiluje o to, abychom poskytli svým zaměstnancům prostředí, které jim napomáhá k úspěchu. Obdrželi jsme již četná místní, národní a mezinárodní vyznamenání za naši snahu vytvořit skvělé pracovní prostředí. Naše programy sahají od oceněných výhod v oboru zdravotní péče po řadu praktických a wellness služeb, jako i dlouhodobých výhod pro naše zaměstnance v důchodovém věku.

Naše závazky zaměřené na zlepšování života sahají až k humanitárním záležitostem. Uvědomujeme si, že jako jeden z vedoucích poskytovatelů moderních prostředků pro zdravotní péči máme jedinečnou odpovědnost i příležitost zajistit, aby všichni lidé měli k těmto prostředkům přístup – a to jak ti chudí a neprivilegovaní, tak oběti přírodních katastrof. Jsme rozhodnuti tuto svoji úlohu splnit prostřednictvím rozmanitých kreativních sociálních programů.

Daný slib společnosti Abbott tkví ve schopnostech, které přináší naše práce ve prospěch zdraví a života lidí.

Česká pobočka

Abbott Laboratories s.r.o. byla založena v roce 1997 a v současné době zaměstnává zhruba 200 pracovníků v odděleních prodeje, marketingu a administrativy.

V únoru 2005 Abbott Laboratories, s.r.o. prošel auditem konzultační firmy Olivier Wight a získal certifikaci Class A. Je to nejvyšší mezinárodně uznávané ohodnocení úrovně a efektivnosti řídících procesů, které se přímo promítají do kvality poskytovaných služeb.